E-Catalog > จาระบี (ฟู้ดเกรด) > จาระบีหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด (ฟู้ดเกรด)

PAGE VIEW : 10,028

Product Information :

Name :
จาระบีหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด (ฟู้ดเกรด)
Category :
 1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
 1. จาระบี (ฟู้ดเกรด)
Brand :
Bel-Ray No-Tox Open Gear Grease
Model :
Product No.62450
Product Type :
 1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

No-Tox Food Grade Open Gear Grease 

การใช้งาน: 

 • จาระบีหล่อลื่นเกียร์แบบเปิดฟู้ดเกรด NSF-H1 ในกระบวนการผลิต จาระบีมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
 • จาระบีรับแรงกดปานกลางและความเร็วรอบต่ำถึงปานกลาง ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • หล่อลื่นเกียร์เปิดหรือรางเลื่อนที่อยู่ในพื้นที่สัมผัสน้ำและชะล้างน้ำบ่อยๆ ซึ่งจาระบีเอนกประสงค์เกรดอาหารทั่วไปไม่สามารถทำงานได้

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 • จาระบีหล่อลื่นเกียร์แบบเปิดฟู้ดเกรด NSF-H1 ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve
 • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด
 • เลือกใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ความหนืดสูงที่ 5700 cSt สำหรับจาระบีเบอร์ 0 และความหนืด 35,000 cSt สำหรับจาระบีเบอร์ 3
 • ยึดเกาะที่ผิวหน้าเกียร์ดีและทนการรีดเค้นของหนาฟันเกียร์   
 • สารอุ้มน้ำมัน Silica เพิ่มเสถียรภาพต่อความร้อนและทนการชะล้างด้วยน้ำ
 • สารเพิ่มคุณภาพลดแรงเสียดทาน  PTFE (เทฟรอน) และ ZnO (ซิงค์ออกไซด์)

  

อุณหภูมิการใช้งาน:       (-10)oC ถึง 177o

 

เกรด:                           NLGI เบอร์ 0, 3   

 

สี:                                ขาว


ขนาดบรรจุ:                 

Drum - 180 กิโลกรัม/ถัง


Other Product In Group "จาระบี (ฟู้ดเกรด) (7)"