วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาประเวศ บจก.เชียงไทยเทรดดิ้ง 760-1-01313-9 กระแสรายวัน
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุดมสุข บจก.เชียงไทยเทรดดิ้ง 101-1-10579-6 กระแสรายวัน